Evaluarea de risc la securitatea fizica este obligatorie pentru toate societatile comerciale care detin cel putin un punct de lucru autorizat.

Procesul de evaluare a riscului cuprinde urmatoarele faze:

  • stabilirea contextului

  • identificarea riscului
  • analiza riscului
  • estimarea riscului
  • tratarea riscului

ATENTIE!!! Analiza de risc la securitatea fizica este obligatorie.
Legislatia in domeniul securitatii prevede unele masuri absolut obligatorii.
Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 actualizată conform Hotărârii nr. 1002/2015 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.
Analiza de Risc are ca scop identificarea factorilor interni si externi ce afecteaza in mod direct sau indirect securitatea fizica a persoanelor care isi desfasoara activitatea in cadrul unei unitati.
Sistemele de securitate generate in urma Analizei de risc la securitatea fizica, trebuie implementate in maxim 60 de zile de catre unitatile ce fac obiectul unei evaluarii.
In urma implementarii sistemelor de securitate conducatorii au obligatia sa asigure mentenanta acestor numai prin firme specializate si autorizate cel putin odata la 6 luni pentru asigurarea functionalitatii acestora.
Incalcarea prevederilor din legislatia specifica privind elaborarea si implementarea analizei de risc la securitatea fizica constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5000 la 10000 RON

De ce este necesara analiza de risc la securitatea fizica ?

Prevăzută de Legea 333 / 2003, si HG 301 / 2012 este necesară pentru:

protecția persoanelor, paza bunurilor și a valorilor.
stabilirea măsurilor de securitate prin mijloace mecanofizice si tehnice precum si personal specializat.
avizarea proiectului tehnic pentru sistemele de securitate.

Ce documente se întocmesc și care este termenul de valabilitate?

Documentația privind analiza de risc la securitatea fizică conține:

  • raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizica
  • grila de evaluare a nivelului de risc
  • documentele suport

Raportul de evaluare la securitatea fizica este valabil 3 ani, daca nu au avut loc incidente de securitate, schimbari de sedii sau recompartimentari.

Cat dureaza intocmirea unei analize de risc la securitatea fizica?

In functie de complexitatea si localizarea unitatii, durata medie este intre 3 si 5 zile.

Solicita oferta pentru analiza de risc la securitatea fizica.